Kam vlastne Krym patrí?

Datum: 07.07.2022

Na území Krymskej republiky žije v súčasnosti zhruba 2 milióny ľudí: 58% Rusov, 25% Ukrajincov a 13% Krymských Tatárov.  Jej územie je len o čosi väčšie než polovica Slovenska.

Kam vlastne Krym patrí

V histórii na ňom pretiekli už potoky krvi. Skýtskej, rímskej, gréckej, gótskej, hunskej, tatárskej, ruskej, nemeckej, ukrajinskej...

Tatári mu dali meno a považujú ho za svoju vlasť, žijú na ňom prevažne Rusi, ktorí ho tiež považujú za svoju vlasť, ale geograficky je súčasťou Ukrajiny, a tak aj tamojšia menšina Ukrajincov ho považuje za svoju vlasť. Komu teda Krym patrí?

Dňa 16. marca 2014 prebehlo na Kryme referendum, ktorého sa zúčastnilo 82,7% obyvateľov a 95,7% z nich sa vyslovilo za pripojenie k Ruskej federácii. Za možnosť, aby Krym zostal súčasťou Ukrajiny sa vyslovilo 3,2% voličov.

Aby sme naozaj pochopili, čo sa deje na Kryme, pozrime sa krátko na dejiny tohto územia, ktoré sú naozaj pestré.

Od 13. storočia obývali Krym takzvaní Krymskí Tatári. Celá oblasť sa pod názvom Krymský chanát stala vazalským územím Osmanskej ríše. Tatári boli známi svojimi lúpežnými výpravami na ruské a ukrajinské územie. Typickí boli tým, že z obyvateľov robili otrokov a ich častou korisťou boli slovanské ženy.

V 18. storočí sa začali boje o Krym medzi Osmanskou a Ruskou ríšou. Krym sa dostal vďaka ruskému vojsku z podrúčia Osmanskej ríše a nastáva postupné pričleňovanie k Ruskej ríši. Tento proces bol zavŕšený v roku 1783, kedy Krym začlenila Katarína II. do ruského impéria. V tej dobe tam žilo skoro 93% Krymských Tatárov a žiadni Rusi. Tí začali na Krym prenikať až postupne.

Počas ZSSR bola na Kryme zriadená mnohonárodnostná autonómna republika pre Rusov, Krymských Tatárov, Židov, Nemcov a Ukrajincov. Rusom patrilo 15 okresov a šesť samostatných miest, Krymskí Tatári mali šesť okresov, Nemci a Židia po dva a Ukrajinci jeden.

V roku 1941 obsadilo Krym nemecké vojsko, čo znamenalo výraznú zmenu národnostného zloženia. Židia boli vyhubení a zmenšila sa aj populácia Rusov. Krymskí Tatári naopak narástli na 30%.

Niektorí Tatári aktívne kolaborovali s nacistami a vstupovali aj do obávaných jednotiek SS. Za kolaboráciu časti Krymských Tatárov s nacistami prišiel kolektívny trest a celá populácia Krymských Tatárov bola presídlená do rôznych oblastí  ZSSR.

  • Vo februári 1954 najvyššie Politbyro kolektívne rozhodlo o začlenení Krymu pod správu Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky. Zdôvodnené to bolo hlavne tým, že ekonomicky, infraštruktúrou a územne bol Krym najviac previazaný práve s touto krajinou. Išlo len o administratívny úkon v rámci zväzových republík.
  • Dňa 20. januára 1991 prebehlo na Kryme referendum, kde rozhodlo 93% obyvateľov o obnovení Krymskej autonómnej republiky.
  • Dňa 4. septembra 1991 prijal Krymský parlament Deklaráciu o štátnej suverenite Krymu.
  • Krymský parlament prijal 6. mája 1992 Ústavu Krymu, v ktorej sa hovorilo, že Krym je samostatným štátom v spoločnom zväzku s Ukrajinou.
  • Krymská Ústava z roku 1992 hovorila o tom, že Krym môže prehodnotiť svoje ďalšie zotrvanie v štátnom zväzku s Ukrajinou.

Ako dopadlo referendum z roku 2014 je popísané vyššie. Z toho nám jasne vyplýva, že tu nejde o porušenie medzinárodného práva, ale o naplnenie vôle väčšiny obyvateľov Krymu.

 

 

 

 

 

Čítané: 392 x